บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ผศ.ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน), รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน), ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ (ผู้ทรงคุณวฺุฒิภายในสถาบัน), ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ เลขานุการ