Untitled Document

หัวข้อวันที่ 5 มีนาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) MBA จัดประชุมนักศึกษารุ่น 2

รายละเอียด วันที่ 5 มีนาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) MBA จัดประชุมนักศึกษารุ่น 2 เพื่อแนะนำการทำสารนิพนธ์ และพบที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์