Untitled Document

หัวข้อวันที่ 1 กันยายน 2565 ภาพบรรยากาศวันแรกขอวการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

รายละเอียด วันที่ 1 กันยายน 2565 ภาพบรรยากาศวันแรกขอวการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 15