Untitled Document

หัวข้อวันที่ 2 กันยายน 2565 ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

รายละเอียด วันที่ 2 กันยายน 2565 ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 15