Untitled Document

หัวข้อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมโครงการการบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ร่วมกันสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนาถวายพระพรขอให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

รายละเอียด วันที่ 18 ธันวาคม 2565 คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ร่วมโครงการการบริการวิชาการสู่ชุมชน จัดทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ร่วมกันสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนาถวายพระพรขอให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ โรงแรมนานาบีชรีสอร์ท จ.ชุมพร