Untitled Document

หัวข้อวันที่ 19 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ศิลปกรรมรำลึกวันคล้ายวันพิราลัย 2566

รายละเอียด วันที่ 19 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ศิลปกรรมรำลึกวันคล้ายวันพิราลัย 2566 ในกิจกรรม สาธิตการทำยาดมสมุนไพร ณ บริเวณโถง อาคาร 1 ชั้น 1