ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา
และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ โดย คุณเทพพิทักษ์ โพธิ์นาแค