ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 0-2473-7000ต่อ 1810 โทรสาร 0-2890-1786