ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
The Efficiency of Tax Administration of Cha-am Municipality, Cha-am District, Petchaburi Province
ชื่อผู้แต่ง มนัสริน จันเกิด
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
ปี 2564
รายละเอียด ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองชะอำ
Efficiency of Tax Collection, Tax Collection of Cha-am Municipality
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 125.60 KB
วันที่บันทึก 2022-07-22 16:30:06

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก