ข้อมูลงานวิจัย
ชื่อบทความวิจัย ความพึงพอใจสิทธิประโยชน์และสวัสดิการกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี
Satisfaction towards Benefits, Welfare and Quality of Life of Personnel in the Suphan Buri Provincial Police Division
ชื่อผู้แต่ง ปัณพน รักราชการ
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่
ปี 2564
รายละเอียด ความพึงพอใจ, คุณภาพชีวิต
Satisfaction, Quality of Life
ไฟล์เอกสาร Download       ประเภทไฟล์ (pdf) ขนาด 149.34 KB
วันที่บันทึก 2022-07-22 16:33:50

กลับไปหน้าที่แล้ว

กลับไปหน้าหลัก