บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม