ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สำนักงาน, ตาราง, แว่นกันแดด และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม