ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
+10