บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทร​ : 02​-473-7000 ต่อ 1811 , 1814

Facebook : https://www.facebook.com/graduateschoolbsru