Untitled Document

หัวข้อวันที่ 18 มีนาคม 2565บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฟังก์ชันของระบบ i-Thesis ในส่วนของผู้ที่ดูแลระบบ

รายละเอียด วันที่ 18 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฟังก์ชันของระบบ i-Thesis ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 โดยวันนี้จัดอบรมในส่วนของผู้ที่ดูแลระบบ อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom